Práca počas materskej a moja realita

Nič nie je čierno-biele

Všetko sa dá, ak sa chce

Prišli aj výčitky

Hlavne nemať žiadne očakávania

 • Aké bude dieťa: Plače, neplače? Kojené, nekojené? Spinká, nespinká? Koľko spinká? Má koliky?
 • Ako sa cíti mama: Šťastná? Smutná? Prekvapená? Zvláda? Nezvláda? Je na to sama? Má pomoc? Chce pomoc?
 • Aká je doba (napríklad Covid), kto jej môže pomôcť (manžel, rodičia?), aké je ročné obdobie (v lete máme výrazne viac energie ako v zime), akú robí prácu (strategickú, exekutívnu) a desiatky ďalších vecí.

Čo mi v praxi nefungovalo?

 • Spí tak krátko, že si nestihnem ani zahriať klávesnicu.
 • Som taká unavená zo vstávania o 5:00 ráno, že idem dospávať s ním.
 • Samotné uspávanie ma unavilo. Idem spať aj ja.
 • Budí sa každých 20 minút a ja musím byť v strehu. Takže akékoľvek sústredenie sa na prácu je nereálne.
 • Potrebujem si sadnúť v tichu ku knihe. Aspoň na pár minút.
 • Čo keby som sa dnes najedla sama a v pokoji?
 • Stres: Nestííííham!
 • Hnev: Ako to je možné, že to iným funguje???
 • Únava: Potrebujem spať!!!
 • Výčitky: Som neschopná mama.

Teraz by som to už robila inak

Pol roka úplne bez práce

Zrazu sa to dalo

 • Začínam pracovať ráno. To mi ešte Šimon nestihne spotrebovať všetku moju energiu.
 • Je to pravidelné a naplánované. Sobota je môj pracovný pol deň, tak ako má Jany 5 plných pracovných dní cez týždeň. Ak mám akúkoľvek prácu, ktorú nestíham počas týždňa, viem, že na to budem mať priestor v sobotu. Vďaka tomu sa nestresujem ani sa nehnevám, že niečo nestíham. V sobotu to stihnem vždy.
 • Nemám žiadne vyrušenia. Nemusím nikde odbehovať. Keď mám flow, tak mám flow. Keď náhodou nemám flow (nestáva sa často), ľahnem na posteľ a čítam knižku bez akýchkoľvek výčitiek.

Bude to tak fungovať stále?

--

--

Content marketérka, copywriterka, milovníčka kníh, cestovateľka a mama. Pracovné články čítajte na blog.gabkakoscova.sk. Osobnejšie články nájdete tu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gabka Koščová

Gabka Koščová

49 Followers

Content marketérka, copywriterka, milovníčka kníh, cestovateľka a mama. Pracovné články čítajte na blog.gabkakoscova.sk. Osobnejšie články nájdete tu.